July 8, 2013

Home » , » Jenis-jenis Puasa

Jenis-jenis Puasa


Puasa Wajib
 • Puasa pada bulan Ramadhan atau qadha' kerananya.
 • Puasa Kifarah (denda) bagi orang yang berkata kepada isterinya dengan perkataan: "Belakang awak seperti belakang emak saya" dan seumpamanya.
 • Puasa Kifarah (denda) bagi orang yang membunuh orang.
 • Puasa Kifarah (denda) bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan.
 • Puasa ganti Dam Haji Tamattu' bagi orang yang menunaikan fardhu haji.
 • Puasa ganti daripada Dam Haji sahaja.
 • Puasa sebab luput Nusuk (mengerjakan ibadah haji).
 • Puasa ganti daripada mengeluarkan fidyah
 • Puasa Kifarah kerana bersumpah
Puasa Sunat
 • Puasa pada hari Isnin dan Khamis
 • Puasa pada hari yang kesembilan bulan Dzulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji
 • Puasa pada hari 'Asyura' ( hari yang kesepuluh) bulan Muharram.
 • Puasa pada hari 'Tasu'a' (hari yang kesembilan) bulan Muharram.
 • Puasa pada hari-hari: 13, 14 dan 15 pada tiap-tiap bulan Islam melainkan pada 13 Dzulhijjah (dihukumkan haram).
 • Puasa pada 28,29 dan 30 haribulan tiap-tiap bulan Islam.
 • Puasa enam hari pada bulan Syawal(lebih afdhal kiranya dikerjakan dengan berturut-turut)
 • Puasa hari yang kelima belas pada bulan Sya'aba (Nisfu Sya'ban).
Puasa Makhruh
 • Puasa orang yang mendapat sakit yang bersangatan.
 • Puasa orang yang dalam perjalanan atau pelayaran.
 • Puasa orang yang sangat tua.
 • Puasa yang asalnya sunat dikerjakan oleh orang yang ada menanggung puasa qadha'.
 • Puasa perempuan yang hamil.
 • Puasa pada hari Jumaat.
 • Puasa pada hari Sabtu yang tidak dihubungkan dengan hari yang lainnya.
 • Puasa pada hari 'Arafah bagi orang yang mengerjakan haji.
 • Puasa sepanjang-panjang tahun (sepanjang masa)
Puasa Haram
 • Puasa pada Hari Raya Fitrah (Raya Puasa).
 • Puasa pada Hari Raya Adha (Raya Haji).
 • Puasa pada hari tasyrik (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
 • Hari yang disyaki hari pertama bulan Ramadhan.
 • Hari-hari selepas 15 haribulan Sya'ban, jika bukan puasa qadha' atau nazar atau bukan hubungan dengan puasa pada hari yang sebelumnya atau bukan hari yang ia telah biasa mengerjakan puasa.
 • Puasa sunat bagi perempuan tanpa izin suami.


No comments:

CLOSE

Copyright reserved by Zero to Hero's Blog Edited by Caersasuke