January 15, 2012

Sejarah Tahun Baru + Kalendar Super Junior


sumber gambar [link]
Anda semua tahu sejarah tahun baru yang  kita sambut saban tahun? Kalendar tahunan yang kita guna pada hari ini dikenali sebagai Kalendar Gregory. Asalnya, ia merupakan Kalendar Julian yang telah diubah sedikit. Ia pertama kali diusulkan oleh doktor Aloysius Lilius, dari Napoli, Itali dan dituruti oleh Pope Gregory XIII pada 24 Februari 1582. Kalendar ini dicipta kerana Kalendar Julian dinilai kurang tepat.

Sebuah tahun dalam Kalendar Julian berlangsung selama 365.25 hari. Tetapi kerana putaran bumi mengelilingi matahari hanya berlangsung selama 365.2422 hari, maka setiap satu millenium, Kalendar Julian akan berlebih 7 - 8 hari. Masalah ini diselesaikan dengan hari-hari lompat yang agak berbeza pada kalendar baru ini. Pada kalendar Julian, setiap tahun yang boleh dibahagi dengan 4 merupakan tahun lompat. Tetapi pada kalender baru ini tahun yang boleh dibahagi dengan 100 hanya dianggap sebagai tahun lompat, jika tahun ini juga boleh dibahagi dengan 400. Contohnya tahun 1700, 1800 dan 1900 bukan tahun lompat. Tetapi tahun 1600 dan 2000 merupakan tahun lompat. Dengan ini Kalendar Gregory mempunyai 365.2425 hari setahun.

Setelah Kalendar Gregory dicanangkan, tidak semua negara mahu memakainya. Russia misalnya baru menggunakannya pada tahun 1918. Namun, Gereja Ortodoks sehingga sekarang masih memakai Kalendar Julian.

CLOSE

Copyright reserved by Zero to Hero's Blog Edited by Caersasuke